Vår filosofi

Uendelighetens verdi

Sirkel er til for å ta vare på verdier.
Alt vi gjør handler om dette.

Vår visjon er at vi skal være det mest innovative og troverdige gjenvinningsselskapet i bransjen.

Sirkel har som hovedformål å legge til rette for at all glass- og metallemballasje i Norge blir innsamlet og videre-prosessert på en bærekraftig måte. Dette skal oppnås ved et tett samarbeid med selskaper som har behov for returglass og metaller i sine produksjonsprosesser, samtidig med at egen satsing på produksjon og salg av Glasopor skumglass intensiveres.

Sirkel består av selskapene Sirkel Glass AS og Sirkel Materialgjenvinning AS. Alle som sender glassemballasje ut på det norske markedet er pliktig å være medlem i en godkjent returordning for emballasje. Per i dag er Sirkel Glass AS det eneste godkjente returselskapet for glassemballasje.

Bruk og skap logo

For oss er faktisk gammelt metall like godt som gull. Materialer som kan gjenoppstå til noe nytt i et uendelig kretsløp, må jo være noe av det mest verdifulle som finnes? Samtidig sparer vi miljøet for unødig bruk av energi og ressurser. Den eksakte verdien av dette, er det bare fremtiden som kjenner. Men det er denne verdien vi styrer etter: Å bidra til et bærekraftig samfunn som er mindre bruk og kast, og mer BRUK & SKAP.

Glass og metall er fantastiske råvarer som kan brukes og skapes om til noe nytt, uendelig mange ganger. Hermetikkbokser blir ikke bare til ny emballasje, men også sykler, aluminiumsfolie og verktøy. Glass blir til ny glassemballasje og bygningsmateriale Glasopor.

 

 

Sirkel Glass AS er godkjent som returselskap for glassemballasje i Norge. Kontakt Sirkel Glass her. Hovedkontor, administrasjon,gjenvinningsanlegg på Øra.