Vår filosofi

Uendelighetens verdi

Sirkel er til for å ta vare på verdier.
Alt vi gjør handler om dette.

For oss er faktisk gammelt metall like godt som gull. Materialer som kan gjenoppstå til noe nytt i et uendelig kretsløp, må jo være noe av det mest verdifulle som finnes? Samtidig sparer vi miljøet for unødig bruk av energi og ressurser. Den eksakte verdien av dette, er det bare fremtiden som kjenner. Men det er denne verdien vi styrer etter: Å bidra til et bærekraftig samfunn som er mindre bruk og kast, og mer BRUK & SKAP.

Bruk og skap logo

Glass og metall er fantastiske råvarer som kan brukes og skapes om til noe nytt, uendelig mange ganger. Hermetikkbokser blir ikke bare til ny emballasje, men også sykler, aluminiumsfolie og verktøy. Glass blir til ny glassemballasje og bygningsmaterialer.