Angle right Facebook LinkedIn YouTube Clear input content Loupe Loupe

Ombruk_Unika_Glass

– Vi prøver å tenke ombruk og sirkulærøkonomi i alt det vi gjør, sier prosjektleder for ombruk i Asker. Kommunen er i gang med en stor holdningsendring.