Sirkel på Holdbar 2023

Sirkel på Holdbar 2023

Du kan nyte noe godt på glass med god samvittighet! Når du kildesorterer den tomme flasken bidrar du til at den kan få evig liv. God Holdbar 2023!

Visste du at Norge er i verdenstoppen i kildesortering av glassemballasje?

95 % av glassflaskene blir returnert og gjenvunnet til nye produkter

Visste du at det er mer enn 1,2 mill. hentepunkter for glassemballasje i Norge?

Stadig flere får en beholder til glass- og metallembalalsje utenfor huset.

Visste du at all kildesortert glassemballasje fra hele landet kommer til Sirkels sorteringsanlegg i Fredrikstad?

100 % av utsortert glassemballasje blir til nye produkter. Ca. 2/3 av glasset blir til ny glassemballasje, 1/3 av glasset blir til skumglass (glasopor.no).

Visste du av vi sparer 0.8 kg CO2 per kilo glassemballasje som blir gjenvunnet?

Det tilsvarer en besparelse på 47 169 tonn CO2 for innsamlet glassemballasje i 2021! *


*Under forutsetningen av at alt materialgjenvunnet glass blir benyttet i glassemballasje eller andre produkter med tilsvarende CO2-besparelse. Kilde: www.feve.org

Visste du at glass kan gjenvinnes i det uendelige?

Glass er et permanent materiale som kan gjenvinnes i det uendelige. En flaske kan gjenvinnes til en ny flaske uten å tape verdi.

Visste du at det er 90 % resirkulert glass i en vanlig grønn flaske?

De som produserer glassemballasje bruker en stor andel resirkulert glass i produsksjonen. I Nord- Europa er det i gjennomsnitt 90 % resirkulert glass i en grønn flaske og 70 % resirkulert glass i en blank flaske

Visste du at Studio Sirkel er Norges eneste glassverksted som lager produkter av 100 % resirkulert emballasje glass?

Sjekk ut Studio Sirkel på:
https://www.sirkel.no/studio-sirkel/
Instagram: @studio.sirkel

Visste du at glass er et naturmateriale?

Glassemballasje er laget av sand, kalk og soda. Glass kommer fra naturen og går tilbake til naturen. Når glass ligger i naturen slipes det sakte ned til sand.

Visste du at glass er et helt tett materiale?

Det betyr at det bevarer farge, smak og lukt på en veldig god måte og bidrar til å redusere matsvinn. Det er ingen migrasjon fra glassemballasjen til produktet, glassemballasje er bra for helsa!

Sammen er vi en god sirkel

All glassemballasje som samles inn i Norge kommer til Sirkels sorteringsanlegg
i Fredrikstad, over 90 000 tonn per år. Glassemballasjen sorteres etter farge og
størrelse, og 100% av det utsorterte glasset blir til nye produkter. Glass kan faktisk
gjenvinnes i det uendelige!

Hva blir glasset til?

Ca. 2/3 av glassemballasjen blir til ny glassemballasje på glassverk i Danmark og andre steder i Europa. En del av glasset blir til Glasopor, et byggemateriale som er laget av 100% resirkulert glass. Glasopor blir produsert i Fredrikstad og Skjåk og er et miljøvennlig alternativ for bygg- og anleggssektoren. En liten del av glasset blir brukt til å produsere Glava isolasjon. Les mer om verdiskaperne som gir glasset nytt liv.

Hvem er medlem hos Sirkel?

Det er produsentene og importørene med glassemballasje på det norske markedet som er medlemmer i Sirkel Glass og som i 30år har gjort det mulig å ta vare på verdiene i glasset. Medlemmene betaler et vederlag per flaske eller krukke som settes på det norske markedet, dette vederlaget finansierer returordningen for glassemballasje i Norge. Vi har over 2000 medlemmer
fra hele landet,- fra store internasjonale brands til lokale bedrifter.
Ta kontakt om medlemskap her.

Toppmoderne anlegg

I 2019 åpnet et toppmoderne sorteringsanlegg på Øra i Fredrikstad, finansiert av Sirkels
medlemmer. Investeringen i sorteringsanlegg og produksjonsanlegg for Glasopor har
vært avgjørende for å få til 100% materialgjenvinning av utsortert glassemballasje. Anlegget
sørger vi for at enda større del av glasset kan bli til ny glassemballasje og at glassråvarene
vi produserer er av ypperste kvalitet.

Sirkels nye anlegg på Øra er Europas mest avanserte anlegg for glass- og metallemballasje

Norge i verdenstoppen

95 % av alle glassflasker kommer i retur til Sirkel, og Norge er helt i verdenstoppen på
kildesortering av glassemballasje. Innbyggerne gjør en fantastisk innsats! Det er kommunene
og de interkommunale renovasjonsselskapene som har ansvaret for å samle inn
glassemballasje i Norge. I de senere årene har stadig flere innført mer innbyggervennlige
innsamlingsløsninger som gjør at det er mulig å levere glass- og metallemballasje på
samme sted som man leverer restavfall og annet avfall. Dette gjør det mye enklere for
folk og gir betydelig høyere innsamling.

Takk til deg som kildesorterer og alle de 2000 bedriftene som er medlem av Sirkel Glass.

Sammen er vi en god sirkel.