Angle right Facebook LinkedIn YouTube Clear input content Loupe Loupe

Samarbeid om sorteringsanalyse

Nå vet vi mer om folk i Saltens atferd i sorteringsøyeblikket- utfordringene er størst på metallemballasjen.

I oktober gjennomførte IRIS Salten sammen med Sirkel Glass AS en analyse av glass- og metallemballasje fra beboere i Salten.

Hvert år kjøres det om lag 1600 tonn med glass- og metallemballasje over vekta og inn på avfallsanlegget i Vikan utenfor Bodø. Nå har Sirkel Glass AS, sammen med Norsk Metallgjenvinning, vært i Bodø for å sjekke hvor mye av avfallet som er sortert riktig.

IRIS analyserer avfall årlig for å lære mer om kastemønsteret til husholdningene, dette er viktig både for å få et bilde av kvaliteten på avfallet og for å lære:

– Dette gir oss en unik mulighet til å finne ut av hva vi skal informere mer om til våre kunder for å oppnå en høyere sorteringsgrad, sier leder for kommunikasjon og marked i IRIS, Pernille Devold Kolsing.

IRIS Salten, Sirkel Glass og NMG samarbeider om sorteringsanalyse. Både restavfall og glass- og metallemballasje analyseres.

Nasjonalt system 

All glass- og metallemballasjen som kastes av husholdningene i Salten blir sendt til Sirkel som holder til i Fredrikstad. Her håndteres også metallemballasjen på vegne av Norsk Metallgjenvinning.  Selskapene er nasjonale mottaksselskap, som vil si at de mottar glass- og metallemballasje fra renovasjonsselskap i hele Norge. Glass og metall er råvarer som kan brukes og skapes om til noe nytt nesten i det uendelige. Avfallet du legger i beholderen for glass- og metallemballasje blir altså brukt i produksjon av nye gjenstander av glass og metall. Metallemballasje blir brukt i produksjon av ny emballasje, i tillegg til andre produkter som sykler, bildeler og verktøy. Glassemballasjen blir i all hovedsak smeltet om til ny emballasje og flasker, i tillegg til at man kan lage byggematerialet Glasopor.

– Mest feilsortering av metall 

Det er kun emballasje av glass og metall som skal kastes beholderen for glass- og metallemballasje For eksempel glassflasker og bokser uten pant, vinflasker, syltetøy, hermetikkbokser som har inneholdt makrell, leverpostei og fiskeboller, eller aluminiumsformer og -folie.

Gjennomgangen av avfallet hos IRIS viser at feilsortering av glass- og metallemballasje i hovedsak er knyttet til metallemballasje. 

– Her er det en jobb å gjøre med å informere bedre om hva som skal hvor, ikke bare hos IRIS, men generelt alle renovasjonsselskap i Norge, forteller Jacob Smith, direktør for innsamling og gjenvinning i Sirkel AS. 

Men hvorfor er det kun emballasje som skal i denne dunken? 

For å kunne gjenvinne avfallet må avfallet være godt sortert. Ulike typer glass skal ikke blandes fordi det påvirker muligheten til å gjenvinne glasset. For eksempel har en ildfast form høyere smelte temperatur enn et syltetøyglass. Andre typer glass leverer du gratis til alle miljøtorgene til IRIS.

Maskinene som behandler metall er laget for å håndtere metallemballasje, andre metallgjenstander som kommer i maskinen kan derfor skape stopp i produksjonen og i verste fall ødelegge noe. Stekepanner, termoser, ovnsplater og bremseskiver er eksempler på ting som ikke skal i beholderen hjemme, men leveres til miljøtorget.

– Meget god kunnskap 

Etter gjennomgangen av avfallet er både Sirkel og IRIS tilfredse med resultatet. 

– Konklusjonen vår er at forbrukerne i Salten har meget god kunnskap om sorteringsordningen av glass- og metallemballasje. Forbrukerne tar hensyn til kvaliteten på avfallet og velger å kaste emballasje med rester i restavfallet, forklarer Jacob. 

-Vi er veldig glade for at Sirkel tok seg turen opp til oss. Vi har lært mye og er fornøyd med resultatet. Det vi tar med oss er at glassemballasje er enkelt å forstå, men det må kommuniseres tydeligere ut at kun emballasje av metall, og ikke gjenstander, skal i beholderen. Det er flott å se at folk i Salten i stor grad har fått med seg at det er emballasje som skal i denne beholderen, avslutter Pernille.