Merking og merker

Piktogrammer for glass- og metallemballasje

Gode nyheter!

Det er utarbeidet en ny nasjonal merkeordning for emballasje og avfallshåndtering.

Merkene er klare for nedlastning medio april 2020, da vil du finne merkene her.

Nytt symbol for glassemballasje
Nytt symbol for metallemballasje