Merking og merker

Piktogrammer for glass- og metallemballasje

Bruk av tekst sammen med piktogrammet for glass- og metall

På emballasje som er laget av glass eller metall:
Kildesorteres som glass- og metallemballasje.

På emballasje som består av flere typer materialer:
Det er viktig å tydeligjøre overfor forbruker at emballasje som består av flere ulike materialer skal sorteres deretter.
På eksempelet til høyre bevisstgjøres forbruker at emballasjen skal demonteres og de ulike delene sorteres hver for seg.

Merking sammen med piktogram

Piktogrammet for glass- metallemballasje kan stå alene som vist i det øverste eksemplet til høyre. Likevel anbefaler vi at piktogrammet står sammen med Grønt Punkt som vist i de to nederste eksemplene.

Fargebruk

Piktogrammet trykkes i én farge, eller negativt. Farge er valgfritt så lenge det tas hensyn til kontrast, og at piktogrammet blir synlig på emballasjen.

Størrelse

Piktogrammet bør ikke være mindre enn 10 mm i høyde. Dette gjelder først og fremst på større emballasje. På mindre emballasje må designer selv vurdere størrelsen i forhold til plass. Husk at piktogrammet må kunne tolkes og forstås.

Gode eksempler på riktig merking

Designer har brukt store piktogrammer. Sammen med bruk av sterke kontraster og mye luft, gjør det at budskapet kommer tydelig frem. Grønt Punkt symbolet er tatt med, og er plassert i direkte tilknytning til piktogrammet. Dette viser at produsenten oppfordrer bruker til å gjenvinne emballasjen, samtidig som man har tatt samfunnsansvar ved å betale vederlag til Syklus via Grønt Punkt Norge. Merkingen gjør det enklere for forbruker å huske på at glass -og metallemballasje skal gjenvinnes.

Eksempel på god merking. Sodd hermetikk nærbilde
eksempel på god merking. Nora bringenærsyltetøy nærbilde
Eksempel på god merking. Rema 1000 hermetiske tomater nærbilde
Eksempel på god merking. Rema 1000 hermetiske tomater