Bedre kildesortering gir bedre gjenvinning!

Bedre kildesortering gir bedre gjenvinning

Hva skal leveres som glass- og metallemballasje?

Det er bare emballasje av glass og metall som skal leveres i beholderne for glass- og metallemballasje. En fin huskeregel er at når du har en tom glassflaske, hermetikkboks, metallform eller glasskrukke som har inneholdt mat eller drikke, da er det emballasje som skal leveres i glass- og metallemballasjen. Du kan faktisk påvirke gjenvinningen gjennom hva du kaster i beholderen for glass- og metallemballasje.

All glass- og metallemballasjen som kildesorteres i Norge kommer til Sirkels anlegg i Fredrikstad, her blir emballasjen sortert til råvarer som igjen blir til nye produkter.

Bedre kildesortering gir bedre gjenvinning!

Store gjenstander

Store gjenstander skal ikke leveres sammen med glass- og metallemballasjen, de kan sette seg fast og skape store problemer for gjenvinningen. Store gjenstander skal leveres til gjenvinningsstasjonen der du bor, sjekk sortere.no for mer info!

Ledninger og metallbånd

Ledninger og metallbånd skaper store problemer for sorteringen av glass- og metallemballasjen. Disse produktene setter seg fast og vikler seg inn, noe som fører til driftsstans på sorteringsanlegget. Slike produkter skal leveres til gjenvinningsstasjonen. Les mer på sortere.no

Peisglass

Glass som brukes til ildsteder har en mye høyere smeltetemperatur enn annet glass. Denne typen glass må derfor ikke kastes sammen med glass- og metallemballasjen. En liten bit med peisglass kan ødelegge et lass med flere tusen tonn med resirkulert glassemballasje. Peisglass kan du levere på gjenvinningsstasjonen, sjekk sortere.no for mer info.

Lange ting som kan gå på tvers

Lange ting kan sette seg fast på trange steder og lager hull i transportbånd og magneter. Lange ting kan du levere på gjenvinningsstasjonen. Finn ut mer på sortere.no

Ting som er selvantennende og som kan eksplodere

Batterier og andre produkter som er selvantennende eller som kan eksplodere må ikke kastes sammen med glass- og metallemballasjen. Disse produktene kan skape brann og andre farlige situasjoner. Slike produkter skal leveres på gjenvinningsstasjonen eller til annet godkjent mottak. Finn ut mer på sortere.no