Angle right Facebook LinkedIn YouTube Clear input content Loupe Loupe

Avgiftsfritak for glassflasker videreføres!

95 % returandel for drikkevareemballasje av glass og dermed avgiftsfritak for miljøavgiften blir nok en gang videreført etter godkjenning fra Miljødirektoratet.

Takk til hele sirkelen!

For fjerde gang har drikkevareemballasje av glass oppnådd 95 % returgrad og dermed avgiftsfritak for miljøavgift. Godkjenningen gjelder for perioden 01.07.23-30.06.24.

–Sammen er vi en god sirkel, ingen tvil om det, sier administrerende direktør i Sirkel Glass, Morten Sundell. Dette resultatet kommer ikke uten godt og bredt samarbeid i hele verdisirkelen. Vi ønsker derfor å sende en stor takk til kunder, leverandører, medlemmene våre og andre samarbeidspartnere.

Retursystemet med best tilgjengelighet

Stadig flere får hjemmehenting av glass-og metallemballasje rett utenfor døra, dette har stor effekt for returgraden av glassemballasje. Drikkeflasker er de fleste gode til å levere, men vi ser at innsamlingen av annen glassemballasje og metallemballasje øker ved innføring av en mer tilgjengelig innsamlingsløsning.

Syv av Norges ti største kommuner tilbyr henteordning til sine innbyggere i løpet av 2023.  Asker, Bærum og Trondheim er i gang eller planlegger utrulling i 2023. Stavanger, Drammen, Fredrikstad og Kristiansand har allerede innført ordningen. Både Oslo og Bergen tester ut piloter i enkelte områder. I storbyene er det også mange husstander som allerede har bolignær innsamling av glass- og metallemballasje.

Innsamlingsordningen for glass- og metallemballasje er den mest tilgjengelige returordningen for drikkevareemballasje med over 1,2 millioner hentepunkter.

Åpen og inkluderende returordning

Retursystemet for glassemballasje er åpent for både store og små medlemmer og det stilles få designkrav til glassemballasjen. En fruktgård i Hardanger som leverer sider på en spesialflaske har samme tilgang til systemet som de store bryggeriene og nyter godt av den samme returgraden.

– Vi håper medlemmene våre er stolte av å være en del av et system som gir plass til alle og som samtidig gir et så godt resultat. Vi ser frem til fortsettelsen, avslutter Sundell.

Les mer om hvordan vi tar vare på glassemballasjen