Angle right Facebook LinkedIn YouTube Clear input content Loupe Loupe

Økte vederlagssatser for glassemballasje fra 1. juli 2020

Det er flere årsaker til at det er nødvendig å sette opp vederlagene for glassemballasje. Informasjon om de nye vederlagssatsene blir sendt ut til medlemmene via Grønt Punkt.

Høyere krav til materialgjenvinning og økt volum

En av hovedårsakene til økningen er ambisjonen om økt materialgjenvinning som er en felles målsetning for EU, norske myndigheter, kommunale- og private renovasjonsselskaper og returselskapene som Sirkel Glass representerer. For å nå målsetningene har flere og flere kommunale renovasjonsselskap innført henteordning for glass- og metallemballasje. Det innebærer at tilbudet til innbyggerne har blitt vesentlig bedre, noe som har ført til en kraftig økning i innsamlet mengde. Innsamlet mengde har økt med ca 33 % i perioden 2014-2019.

– Økning i innsamlet mengde er i tråd med vårt samfunnsoppdrag og formål: «Sirkel har som hovedformål å legge til rette for at all glassemballasje i Norge blir innsamlet og videre-prosessert på en bærekraftig måte», men det innebærer også økte kostnader for retursystemet, sier administrerende direktør i Sirkel Glass, Morten Sundell.

 

Morten Sundell, administrerende direktør i Sirkel Glass

Ekstreme kvalitetskrav

En annen årsak til vederlagsøkningen er økende kvalitetskrav til glassråvaren vi produserer. Dette er en generell utvikling når det gjelder resirkulerte råvarer. Glassindustrien er en moden industri der kvalitetskravene er meget høye og kravene har kontinuerlig blitt strammet til de senere årene. Eksempelvis var det tidlig på 2000- tallet akseptert med 200 g keramikk, steintøy og porselen (KSP) per 1000 kg glassråvare. I dag er kravet 20 g KSP per 1000 kg glassråvare.

– De ekstreme kvalitetskravene vi leverer på, gjør at vi må fokusere på alle deler av verdisirkelen for å lykkes, forsetter Sundell.

Sirkels nye anlegg på Øra er Europas mest avanserte anlegg for glass- og metallemballasje

Europas mest avanserte gjenvinningsanlegg for glass- og metallemballasje

Summen av økning i innkommende varer og økende kvalitetskrav til glassråvaren gjorde at Sirkel i 2017 besluttet å bygge et nytt gjenvinningsanlegg for glass- og metallemballasje på Øra i Fredrikstad. Anlegget har kapasitet for å møte fremtidens volum og er et høyteknologisk anlegg som kan møte stadig økende kvalitetskrav. Anlegget står nå ferdig og prosesserer all glass- og metallemballasje som blir samlet inn av kommunene, samt fra de private innsamlerne. Denne investeringen har vært et betydelig løft for Sirkel som returselskap, noe som gjør at det er nødvendig med en vederlagsøkning. Informasjon om de nye vederlagssatsene blir sendt ut til medlemmene via Grønt Punkt.

Positiv utvikling i returgrad gir reduserte miljøavgifter

Som et resultat av økt innsamlet mengde har det vært en positiv utvikling når det gjelder returgrad de senere årene. Per i dag er godkjent returgrad for drikkevareemballasje i glass 93%, dette innebærer en årlig avgiftsreduksjon for våre medlemmer på kr 1,2 milliarder.

Glass- og metallemballasje kan gjenvinnes i det uendelige uten å tape verdi. I en helt vanlig vinflaske eller syltetøyglass er det opptil 80 % resirkulert glass!

Glassemballasje er selve symbolet på sirkulær emballasje

– For dere som setter glassemballasje ut på markedet og som er våre medlemmer kan dere være trygge på at all innsamlet glassemballasje blir ivaretatt på en bærekraftig måte i Norge, med norsk arbeidskraft, forsetter Sundell.

Det nye anlegget sikrer at all glassemballasje som blir samlet inn blir foredlet til glassråvare som går inn i produksjonen av ny emballasje på glassverk i Europa eller Glasopor skumglass (glasopor.no) som produseres i Fredrikstad og Skjåk.

Glassemballasje er som skapt for gjenvinning, i en farget glassflaske er det i gjennomsnitt 80 % resirkulert glass. Glassemballasje kan gjenvinnes i det uendelige uten å tape verdi og kan sies å være selve symbolet på sirkulær emballasje.

– Vårt mål er at alle våre medlemmer stolt kan sette glassemballasje på markedet med visshet om at den blir ivaretatt på en bærekraftig måte, avslutter Sundell.